VEJLEDNINGER

Billedet viser foto dynamisk terapi (PDT) af en håndryg.
  
Links med information om hudkræft:
www.hudkræft.com
 
Danske Hudlægers information om hudsygdomme.
http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/folders1.shtml
 
Spørgeskema om arbejdsbetingede hudlidelse:
 
Bedes udfyldt om medbragt ved udarbejdelse af speciallægeattest.

Dispositioner: Arvelige sygdomme i familien, høfeber, astma, børneeksem, psoriasis.
Allergier:  Kontaktallergier, medicin, fødemidler.
Nikkel:   Huller i øreflipper, piercing (årstal). Eksem ved uægte smykker, bukseknapper.
Tidligere sygd. og indlæggelser: Lidelse, hvornår, hvor
Uddannelse og beskæftigelse:   Efter endt skolegang til d.d.
Skematisk og kronologisk som kan vedlægges speciallægeattesten
Arbejdsbeskrivelse: Stoffer man udsættes for, hvilken legemesdel
ex.: olie, sæbe, vand, silicone, lim, gummiprodukter, fødemidler, etc
Arbejdet tørt, rent, hårdt, manuelt, tungt, stressende
Eksem:   Hvor startede eksemet (lokalisation), hvorledes har det udbredt sig, tidsfaktor, lokalisation d.d.
Tørt, skællende, revner, kløende,
Vådt, væskende, kløende, blærer, betændelse
Forekommer det på arbejde, privat eller begge steder, bedring i weekends, ferie
Sygemeldt grundet hudlidelsen.
Hæmmer det den daglige tilværelse, ex.: påklædning, kapper, etc.
Udbrudshyppighed: Daglig, uger, måneder.
Handsker: Type, sammensætning, fabrikat
Anvendes hvor mange timer daglig: 1-2-3-4........timer
Løse, tætsluttende
Skift af handsker: 1-3-5-................gange daglig
Håndvask: Antal gange daglig: 5-10-15..........
Fast eller flydende sæbe, fabrikat, deklaration
Håndsprit: Antal gange daglig: 5-10-15...........
Fabrikat, deklaration
Håndcreme: Antal gange daglig:  5-10-15..........
Fabrikat, deklaration
Privat: Samme oplysninger, som ovenfor, for produkter anvendt privat.
Binyrebarkholdige cremer:  Anvendelse hvor, huppighed: 1-2 gange daglig/uge/måned
Navn, creme eller salve
BRING SNAREST TIL HUDKLIN.:  Informationer og deklaration om produkter fra arbejdsplads samt privat.
Handsker, sæber, håndsprit, håndcremer, hormoncremer, arbejdsrelaterede stoffer.
Ingen prøver før på dagen, hvor der laves allergitest
VED ALLERGITEST I HUDKLIN.:   Medbring prøver på første testdag fra arbejdsplads samt privat
Kun små mængder, dvs. 1-2 ml også af olier!
Handsker, håndcremer, hormoncremer, arbejdsrelaterede stoffer
Efter test får  De materialerne med hjem til destruktion